Nhân viên kế toán

Hết hạn: 30-05-2018


Tiền lương: 300-600USD

Kinh nghiệm: 3

Trình độ học vấn:

Số lượng tuyển dụng: 1

Vị trí công việc:

Địa điểm làm việc: Lot C6 - Thang Long Industrial Park,Dong Anh District, Ha noi, Vietnam

Vị trí: Staff

Hours: Fulltime

Yêu cầu giới tính:

Yêu cầu độ tuổi:


Mô tả công việc

- Be in charge of AP.
- Contact suppliers or customers to reconcile AP balance.
- Maintain AP collection and make payment schedule.
- Inventory stock take.
- Fix asset control.
- Other duties assigned by Chief Accountant

- Bachelor 's Degree on Accounting / Finance or other related majors.
- At least 03 years working experience in Accounting field.
- Excellent in English and Excel skills.
- Good at teamwork skill.

***Benefits
- Competitive salary & bonus
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Law


Thông tin liên lạc

Địa chỉ liên hệ: Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Email liên hệ: anhdp@seev.sei.co.jp

Contact phone: 02438811531

Thời tiết