1969

Bắt đầu hoạt động nghiên cứu

1980

Làm việc tại Nagoya

1994

Thành lập nhà máy tại Thâm Quyến, Trung Quốc (SGEW)

1996

Thành lập nhà máy tại Philippines (FSCT)

1997

Nhà máy tại Philipines bắt đầu hoạt động ở tất cả các công đoạn

2000

Chuyển tới nhà máy tại Shiga,tập trung vào sản xuất

2003

Bắt đầu kinh doanh SMT

2004

Thành lập nhà máy tại Tô Châu, Trung Quốc (SESZ)

2007

Thành lập nhà máy tại Việt Nam (SEPV)

2009

Thiết lập công đoạn Front – End  (CL~) tại các nhà máy ở Thâm Quyến, Tô Châu, Trung Quốc

2010

Nhà máy tại Thâm Quyến, Trung Quốc đi vào hoạt động ở tất cả các công đoạn

2011

Thiết lập nhà máy lắp ráp tại Thái Lan (SEPT)

2012

Thành lập nhà máy thứ 2 tại Việt Nam  (SEEV)