Tập đoàn SEI có mạng lưới rộng khắp trên toàn cầu, từ Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Philipines, Thái Lan, Việt Nam…) đến Châu Âu và Mỹ. 

Sơ đồ cơ cấu mạng lưới tập đoàn SEI trên toàn cầu