Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI (Việt Nam) cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn, yêu cầu của khách hàng với sự cải thiện không  ngừng.

Chính sách Trách nhiệm xã hội của SEEV: